Úvod

Vítejte na stránkách nakladatelství D+H

Motto: ,,Jestliže si chci od někoho něco vzít, musím mu to nejdříve sám dát, to znamená - jestliže od dítěte očekávám soustředěnost, cílevědomost a klid, musím mu to předvést, dát mu příklad toho, jak se to všechno dělá. Jestliže od dítěte očekávám pozornost, musím mu ji sám věnovat dříve, než ji budu žádat od něj. Zde musím rozlišovat důležité od nedůležitého a důležitému dát přednost."

Jiřina Prekopová

 

Co nabízíme?

  • publikace zaměřené především na problematiku specifických poruch učení a chování, ale i předškolní přípravy apod.

  • pomůcky pro český jazyk (Měkké, nebo tvrdé? - Kufřík 1. pomoci v českém jazyce; miniaturní bzučák, hmatová destička, trojdimenzionální interaktivní pomůcky s vizualizací gramatických pravidel)

  • výukové koberce (např. Gramatický rozcestník, EMOCE...)

  • pomůcky pro čtení - zábavné čtecí záložky s výřezem: autíčko (z plastové fólie - včetně návodu pro děti i dospělé); kočárek, lodička, parník (barevné obrázky na polaminovaném kartonu)

  • interaktivní učebnice českého jazyka s manipulativními pomůckami (udělena schvalovací doložka MŠMT ČR)

  • pomůcky pro matematiku (barevné hranoly, výukový koberec Hravá matematika)

  • materiály pro předškolní děti (Až na vrchol pyramidy, Portfolio předškoláčka)

  • plakáty (Styly učení a strategie učení, sada Z předškoláka školákem)

  • a další... 

 

Na Váš zájem se těší autorky: 

PaedDr. Drahomíra Jucovičová, spec. pedagog; PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, psycholog, spec. pedagog;

Mgr. Kamila Randáková, pedagog; Mgr. Lenka Křapková, spec. pedagog