Vítejte na stránkách nakladatelství D+H

Motto: ,,Jestliže si chci od někoho něco vzít, musím mu to nejdříve sám dát, to znamená - jestliže od dítěte očekávám soustředěnost, cílevědomost a klid, musím mu to předvést, dát mu příklad toho, jak se to všechno dělá. Jestliže od dítěte očekávám pozornost, musím mu ji sám věnovat dříve, než ji budu žádat od něj. Zde musím rozlišovat důležité od nedůležitého a důležitému dát přednost."

Jiřina Prekopová

 

Co nabízíme?

  • publikace zaměřené především na problematiku specifických poruch učení a chování, ale i předškolní přípravy, efektivního učení apod.

  • pomůcky pro český jazyk (trojdimenzionální interaktivní pomůcky s vizualizací gramatických pravidel, Kufřík 1. pomoci v českém jazyce, miniaturní bzučák, hmatová destička, interaktivní učebnice)

  • interaktivní učebnice českého jazyka - šanony s manipulativními pomůckami (celkem 5 dílů)

  • výukové koberce (Gramatický rozcestník, Slovní druhy, Emoce, Matematika)

  • pomůcky pro čtení - zábavné čtecí záložky s výřezem: autíčko (z plastové fólie - včetně návodu pro děti i dospělé), kočárek, lodička, parník (barevné obrázky na polaminovaném kartonu)

  • pomůcky pro matematiku (barevné hranoly s metodikou, výukový koberec Hravá matematika)

  • materiály pro předškolní děti (Až na vrchol pyramidy, Portfolio předškoláčka a začínajícího školáka, sada pěti plakátů Z předškoláka školákem)

  • plakáty (Styly učení a strategie učení, sada pěti plakátů Z předškoláka školákem)

  • kurzy (akreditované kurzy "Dobýváme svět" -  podrobnější informace naleznete v kategorii Kurzy)  NOVINKA !

 

 

Na Váš zájem se těší autorky: 

PaedDr. Drahomíra Jucovičová,  PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, Mgr. Kamila Randáková,  Mgr. Lenka Komendová