O autorkách

alt alt alt alt
PaedDr. Drahomíra Jucovičová PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková      Mgr. Kamila Randáková         Mgr. Lenka Křapková

 

PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Dosažené vzdělání:

 • vysokoškolské (Pedagogická fakulta UK Praha - obor speciální pedagogika), rigorózní zkouška

Pedagogická praxe:

 • 4 roky - uč.spec. třídy ZŠ pro děti s LMD, 2 roky DDM Praha 2 (metodické odděl.), 3 roky metodička Institutu ped. psych. poradenství, pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Fakultní nemocnice Bulovka Praha 8, externí lektorka PedF UK Praha 

Přehled publikační činnosti:

 • články pro odborné časopisy se zaměřením na pedagogiku
 • publikace: spoluautorka všech publikací Nakladatelství D+H
 •                     Nakladatelství Portál - Reedukace specifických poruch učení u dětí (2008)
 •                     Nakladatelství Grada - Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a doma             (2009), Máme dítě s ADHD (2015)
 • výukové koberce - Gramatický rozcestník, Slovní druhy, Hravá matematika, EMOCE
 • učebnice: Interaktivní učebnice českého jazyka - pravopis, hláskosloví, tvoření slov a  
 •                    význam slov, tvarosloví, skladba
 • pomůcky: Měkké, nebo tvrdé? (pomůcka pro snazší aplikaci gramatických pravidel), 
 •                     interaktivní pomůcky pro český jazyk
 • pracovní materiály pro předškolní děti (Až na vrchol pyramidy, Portfolio předškoláčka,
 •                     plakáty ke školní připravenosti)
 • plakáty - Styly učení a strategie učení, sada Z předškoláka školákem

 

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Dosažené vzdělání:

 • Pedagogická fakulta UK - speciální pedagogika
 • Filozofická fakulta UK - jednooborová psychologie, specializace klinická psychologie
 • certifikát Europsycholog

Pedagogická praxe:

 • ZŠ, ZŠ praktická
 • PPP Praha 10

Psychologická praxe:

 • PPP Praha 10
 • PPP pro Prahu 1, 2 a 4
 • školní psycholog, soukromá ZŠ Integrál pro žáky se SPU

Současné pracoviště:

 • Středisko Sdílení, soukromá praxe
 • Husitská teologická fakulta UK

Další údaje:

 • přednášková činnost pro DYS-centrum Praha, nakladatelství Portál, NIDV, NÚV, pedagogická a vzdělávací centra
 • publikační činnost pro nakladatelství D+H, RAABE, Grada, Portál; články pro odborné časopisy se zaměřením na pedagogiku a psychologii

 

Mgr. Kamila Randáková

VŠ vzdělání - Pedagogická fakulta UK Praha (učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ - obor ČJ-OV) - Specializační studium Výchovné poradenství na Pedf UK 

Kurzy v rámci celoživotního vzdělávání učitelů, např:

 • kurz Specifické poruchy učení (PaedDr. Zelinková)
 • edukineziologie, metoda One Brain
 • kurz Příprava učitelů pro mimoškolní práci dětí a mládeže (FF UK)
 • program „Dokážu to“ (Aisis Kladno)
 • kurz „Respektovat a být respektován“ - praktická cvičení z komunikace s dětmi (Spol. pro MKV)
 • kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), kurz lektorských dovedností, účast na letních školách a lektorských setkáních Kritického myšlení o.s.
 • kurz Náprava gram. obtíží u dětí (Dr. Heyrovská)
 • Český národní diplomový kurz Montessori (Spol. Montessori ČR)

Kurzy o pedagogickém systému Montessori:

 • vzdělávací kurz o metodě Montessori: Integrated education - preprimary training (agens 3-6) in Montessori philosophy, 1997
 • Integrated education - primary training (agens 6-9) in Montessori philosophy, 1999
 • Mezinárodní kurz s akreditací organizace AMI (2011-2012)
 • semináře a náslechy v zahraničních zařízeních Montessori

Lektorská práce:

 • vzdělávání dospělých pro využití volného času dětí (DDM)
 • lektorská činnost ve Společnosti Montessori od r. 2000: Vzdělávací kurzy akreditované MŠMT (hodnocení dětí ve vyučování, práce ve škole metodou Montessori, český jazyk v MŠ a ZŠ Montessori)
 • PAU (projektové vyučování, MŠ a ZŠ Montessori)
 • semináře pro učitele ZŠ a PPP (práce s materiály a pomůckami pro samostatnou práci dětí na 1. stupni ZŠ a pro práci dětí s SPU)
 • ukázkové hodiny pro studenty středních odborných škol a Pedagogické fakulty UK
 • Evropská konference Montessori 2004 - workshop o praxi individualizace ve vzdělávání
 • semináře pro pedagogy, rodiče a veřejnost o pedagogice a praxi Montessori systému v MŠ a ZŠ

Další pedagogická činnost:

 • člen Poradního sboru pro pedagogiku Montessori při MŠMT (r. 2003- 2010)
 • koordinátor pro vznik ŠVP Montessori ZŠ 1. stupeň
 • účast na tvorbě projektu o výchově ke zdravému život. stylu v MŠ Zdravá abeceda
 • aktivní podíl na šíření pedagogiky Montessori - semináře pro pedagogy a pro veřejnost, články, ukázky práce, konzultační a poradenská činnost…

Publikační činnost:

 • metodika a tvorba materiálů a pomůcek pro individuální práci dětí v oboru Český jazyk a Člověk a jeho svět pro 1. stupeň ZŠ, pro jazykovou výchovu a výchovu ke zdraví v MŠ
 • tvorba materiálů a pomůcek pro práci dětí se specifickými poruchami učení
 • ukázky lekcí do vyučování (Kritické listy, čas. Komenský - UJP Brno, Moderní vyučování, portál VÚP), články o hodnocení dětí ve vyučování a práci metodou Montessori, články o jazykové výchově (Poradce ředitelky MŠ)…
 • autorka námětu a metodiky projektů „Šance pro vaše dítě“ (2010-2013) a „Montessori pro inkluzi“ (2012-2013) Společnosti Montessori
 • spoluautorka Interaktivní učebnice ČJ - I. - V díl 

 

Mgr. Lenka Křapková

Magisterské studium - obor speciální pedagogika - Pedf UK Praha

Specializační studium Edukační muzikoterapie - Pedf UK Praha 

Současné pracoviště:

 • ZŠ Zahrádka, sdružení Duha Jasmín 

Kurzy:

 • Metody a formy práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a mladšího školního věku
 • Dyskalkulie - reedukace ­ - mladší a starší školní věk
 • Program KUPOZ
 • Podpora multilingválních jedinců s dyslexií v osvojování dalšího jazyka v rámci školní docházky (projekt Dyslang)
 • Soběstačná škola - Management a řízení NNO
 • Práce s časovou osou klienta
 • Rodinná terapie a diagnostika
 • Základní kurz bazální stimulace
 • Možnosti a limity využití augmentativní a alternativní komunikace u osob s těžšími formami mentálního postižení

Členka Muzikoterapeutické asociace ČR

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení