kurzy Dobýváme svět

Nabízíme vzdělávací kurzy s názvem „Dobýváme svět" akreditované MŠMT ČR. Kurzy jsou určeny odborníkům, kteří se zabývají výchovou a vzděláváním dětí i dospívajících (zejména s ADHD) a chtějí těmto klientům poskytovat reedukační péči. 

Lektorky: PaedDr. Drahomíra Jucovičová, Mgr. Lenka Komendová

Cílová skupina: speciální pedagogové, psychologové, metodici prevence, výchovní poradci, pedagogové ZŠ, asistenti pedagoga a další odborníci

Program kurzu: 

  • seznámení účastníků s pracovním souborem Dobýváme svět – pracovní portfolio nejen pro děti s ADHD (podmínkou získání tohoto materiálu je absolvování kurzu a získání osvědčení);
  • seznámení účastníků se zásadami práce s portfoliem a přístupem k dítěti s ADHD tak, aby došlo k využití plného potenciálu pracovního materiálu a zároveň byla respektována individualita dítěte;
  • osvojení vhodného způsobu práce s jednotlivými pracovními kartami a materiály, které jsou zaměřené na typické problémové oblasti u dětí s ADHD (koncentrace pozornosti, organizace času, udržování pořádku, volní vlastnosti, sociální dovednosti, vhodné řešení problémových situací, posilování vlastní identity...).

Cena 

  • absolvování kurzu s osvědčením a metodickým materiálem pro práci s portfoliem Dobýváme svět – 1.500,- Kč
  • Portfolio Dobýváme svět – 750 Kč (zvýhodněná cena pro účastníky v rámci kurzu)
  • pro klienty, kteří u vás budou absolvovat reedukační program, je cena portfolia s metodikou 1.450,- Kč 

Kurz je jednodenní, koná se od devíti do patnácti hodin (8 vyučovacích hodin). Nejbližší kurz proběhne  19. 3. 2024 v Praze (je již obsazen, další termín je  28.5.).

Vzdělávací program je akreditován MŠMT ČR v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MSMT - 130/2021-2-73.

Zájemce prosíme o vyplnění přihlášky přihláška a informace kurz Dobýváme svět a její zaslání na email l.krapkova@seznam.cz

Poté vám bude zaslána faktura. Úhradu je nutné provést nejpozději do 15ti dnů před konáním kurzu (za den úhrady se považuje datum, kdy byla celá částka připsána na účet pořadatele).

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů a s našimi storno podmínkami. 

Storno podmínky

  • při odhlášení do 15 ti dnů před konáním kurzu vracíme 100% částky;
  • při odhlášení 14 – 7 dnů před konáním kurzu vracíme 50% částky;
  • při odhlášení méně než 7 dnů před konáním kurzu poplatek vrátit nelze, účastník za sebe ale může poslat náhradníka
  • odhlášení je možné pouze písemnou formou (email, dopis)