• obr0010
  Bzučák k rozlišování délek samohlásek
 • obr0006
  Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Relaxace nejen pro děti s ADHD
 • obr0003
  Publikace - IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Dysortografie
 • obr0007
  Barevné hranoly pro matematiku
 • obr0005
  IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • obr0002
  Interaktivní učebnice ČJ - IV. díl - tvarosloví
 • obr0004
  Metody reedukace specifických poruch učení – dysortografie
 • obr0011
  Až na vrchol pyrmidy? (z předškoláka školákem)
 • obr0001
  Interaktivní učebnice ČJ - I. díl - pravopis
 • obr0008
  Kufřík první pomoci v ČJ

Vítejte na stránkách nakladatelství D+H

Motto: "Jestliže si chci od někoho něco vzít, musím mu to nejdříve sám dát, to znamená - jestliže od dítěte očekávám soustředěnost, cílevědomost a klid, musím mu to předvést, dát mu příklad toho, jak se to všechno dělá. Jestliže od dítěte očekávám pozornost, musím mu ji sám věnovat dříve, než ji budu žádat od něj. Zde musím rozlišovat důležité od nedůležitého a důležitému dát přednost."

Jiřina Prekopová

alt

Co nabízíme?

 • Publikace zaměřené především na problematiku specifických poruch učení a chování, ale i předškolní přípravy apod.

 • Pomůcky pro český jazyk (Měkké, nebo tvrdé? - Kufřík 1. pomoci v českém jazyce; miniaturní bzučák, hmatová destička, řada interaktivních pomůcek)

 • Pomůcky pro čtení - zábavné čtecí záložky s výřezem: autíčko (z plastové fólie - včetně návodu pro děti i dospělé); kočárek, lodička, parník (barevné obrázky na polaminovaném kartonu - bez návodu)

 • Pomůcky pro matematiku (barevné hranoly)

 • Unikátní interaktivní učebnice českého jazyka s manipulativními pomůckami (udělena schvalovací doložka MŠMT ČR)

 • Bzučák k rozlišování délek samohlásek

 • Materiály pro předškolní děti

 •  

Nabízíme kurzy pro rodiče!

- Jak vychovávat dítě s ADHD

Kurz se bude konat v Praze (místo bude upřesněno) vždy po jeho naplnění, a to v úterý od devíti do čtrnácti hodin. Cena 650 Kč (včetně tištěných materiálů pro účastníky). V případě zájmu pište na jucovic@iol.cz  

Program kurzu: základní informace o syndromu ADHD, typické projevy a možnosti usměrňování (hyperaktivita, neklid, problémy s pozorností a pamětí - efektivní postupy při učení, problémy v emoční oblasti), odměny a tresty, hlavní výchovné zásady a další podle potřeby účastníků.

- Jak se učit efektivně s dítětem (nejen se specifickou poruchou učení nebo s poruchou pozornosti)

Kurz se bude konat v Praze (místo bude upřesněno) vždy po jeho naplnění, a to v úterý od devíti do čtrnácti hodin. Cena 650 Kč (včetně tištěných materiálů pro účastníky). V případě zájmu pište na jucovic@iol.cz

Program kurzu: základní informace o stylech učení, konkrétní možnosti při osvojování gramatiky českého a cizího jazyka, cizojazyčných slovíček, matematiky, naukových předmětů, paměťově náročného učiva, možnosti práce s textem a další podle potřeby účastníků.

 

Na Váš zájem se těší autorky : 

PaedDr. Drahomíra Jucovičová, spec. pedagog; PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, psycholog, spec. pedagog;

Mgr.Kamila Randáková, pedagog; Mgr. Lenka Křapková, spec. pedagog

 
Publikace online
fb

Prolistujte si naše publikace online.

Kontakt
contact

Nakladatelství D + H

Tel: 603 331 429

Email: jucovic@iol.cz

www.foto-world.cz | www.lukaslizanek.cz | www.chipis.wz.cz | www.alternativnikomunikace.cz